Ciekawa sprawa. W nowym iPhone 7 nie można już jak kiedyś wejść do trybu DFU (naciskając POWER i HOME), bo przecież nie ma tam już fizycznego przycisku HOME. Jak więc można wejść do tego trybu i jak w systuacji awaryjnej wykonać restart telefonu.

Poniżej przedstawiam, punkt po punkcie jak należy wejść w tryb DFU oraz jak zrestartować swojego iPhone 7 w sytuacji awaryjnej.

Tryb DFU:

1. Podłączamy iPhone do komputera i uruchamiamy iTunes.

2. Wyłączamy iPhone

3. Naciskamy przycisk POWER na trzy sekundzie, nie puszczając go wciskamy trzymamy na kolejne 10 sekund przycisk zaciskania głośności.

4 Po 10 sekundach zwalniamy przycisk POWER i trzymając nadal przycisk zaciskania, czekamy aż na ekranie komputera w programie iTunes pojawi się komunikat informujący że wykryto iPhone w trybie serwisowym (DFU).
Restart telefonu:

1. Wciskamy przycisk POWER

2. Dosłownie sekundkę po wciśnięciu POWER, wciskamy przycisk zaciskania telefonu

3. Czekamy aż telefon się zrestartuje (pojawi się na ekranie Jabłko), potem puszczamy klawisze.

Tryb DFU oraz restart w iPhone 7
%d bloggers like this: